Film Kennis Centrum

Advies Ondersteuning Onderzoek

Home

Iedereen ziet wel eens een film en iedereen heeft er verstand van. Kennis van het werkveld, daar waar de film en de bezoeker - zo u wilt product en consument - samen komen, ontbreekt meestal. Dat soort kennis heeft men in het dagelijkse leven meestal ook niet nodig en het is niet altijd het meest interessante gespreksonderwerp. Dat wordt het wel als men zich realiseert dat film een makkelijke, toegankelijke en betaalbare manier is om veel mensen in elke gemeente van kunst te laten genieten. En dat bovendien film de best bezochte cultuuruiting is waarvoor mensen samen komen en willen betalen, en dat geldt voor een dwarsdoorsnede van de bevolking.

Filmkenniscentrum is er voor advies, ondersteuning en onderzoek. Filmkenniscentrum is een jonge organisatie maar het heeft desalniettemin al bijna 35 jaar ervaring en haar kennis paraat. Dat geldt zowel voor praktische zaken als bedrijfsvoering, financiering, programmering of samenwerking als ook voor onderzoek, visie en beleid. Door de bomen het bos zien is niet altijd even makkelijk. En die expertise die daarvoor nodig is hoeft ook niet overal continu aanwezig te zijn. Daarvoor is Filmkenniscentrum. Voor overzicht, inzicht en visie.

Als enig onafhankelijk onderzoekscentrum in Nederland voor film is Filmkenniscentrum de aangewezen organisatie om uw plannen door bijvoorbeeld een benchmark te laten onderbouwen. Inmiddels is Filmkenniscentrum ook expert op het vlak van de grensoverschrijdende cultuur, letterlijk grensoverschrijdend. Culturele samenwerking en financiering in Europees verband en specifiek tussen Nederland en Duitsland behoort tegenwoordig tot het vaste werkdomein van Filmkenniscentrum.
Filmkenniscentrum is partner van de provincie Overijssel voor het realiseren van provinciale cultuurbeleidsdoelen.

Provincie Overijssel ondersteunt Filmkenniscentrum.

Info


Achtergrondafbeelding: Diana, Oliver Hirschbiegel, Cinéart